English  Deutsch  La France  Русский  Български 
Инновации
Екология
Индустриално почистване
Антикорозии
Хидроизолации
Индустриално строителство
Софтуеър
Производство

Политика на фирмата
ПРИЛОЖЕНИЯ НА СТУДЕНАТА ПЛАЗМА
СЕРТИФИЦИРАНЕ

Иновативен ефективен метод за обработка на меса,яйца, плодове и зеленчуци
Озонирани растителни масла
 

Skype Mamel
Технологии за оползотворяване на отпадъци

Gallery

МАМЕЛ ООД Варна е компания занимаваща се с третиране на битови,промишлени и опасни отпадъци чрез подбор на технологии за тяхното редуциране или оползотворяване.
Компанията разполага с Разрешение от МОСВ 00-ДО-194-00 за дейности с промишлени и опасни отпадъци-транспортиране, оползотворяване и третиране до унищожаване . Технологии за оползотворяване на отпадъци
МАМЕЛ ООД е разработила и внедрява технология за оползотворяване на шлака от горивният процес на ТЕЦ в произовдство на абразив за бластиране ,рязане и полимерни строителни елементи.
Фирмата разработи и успешно прилага технология за унищожаване на замърсяванията в утайки от петролни продукти или други твърди и течни отпадъци.
Проектира,разчита,доставя ,монтира и пуска в експлоатация на съоръжения за унищожаване на опасни отпадъци по високотемпературен метод.
Разчита,доставя ,монтира и пуска в експлоатация газифициращи съоръжения за редуциране на отпадъци и производство на ел.енергия .Instalacia za proizvodstvo na abraziv ot vuglistna shlaka


 Мамел ООД Тел. +359888950555 info@mamel.org
Всички права са запазени 2007 Мамел ООД