English  Deutsch  La France  Русский  Български 
Инновации
Екология
Индустриално почистване
Антикорозии
Хидроизолации
Индустриално строителство
Софтуеър
Производство

Политика на фирмата
ПРИЛОЖЕНИЯ НА СТУДЕНАТА ПЛАЗМА
СЕРТИФИЦИРАНЕ

Иновативен ефективен метод за обработка на меса,яйца, плодове и зеленчуци
Озонирани растителни масла
 

Skype Mamel
Третиране на почви

Gallery

МАМЕЛ ООД е една от малкото компании в страната занимаващи се с третиране на почви замърсени с нефтопродукти и тежки метали .
Технологиите ,които използва компанията дават възможности да се постигне ефективно почистване на почви замърсени с нефтопродукти от 300 000 мг нефтопродукт на кг почва до достигане на ПДК от 300 мг/кг или по-малко.
Съчетанието на няколко технологии,избрани в зависимост от конкретните условия дават възможност да се третира и премахне замърсяването в рамките от няколко дни до няколко месеца.В повечето случаи подбора на различните технологии завършва с биологично третиране на петролните замърсявания,като замърсителя се разгражда на вода и СО2.Фирмата разполага с технологии позволяващи разграждане на замърсяването по биологичен,електрокинетичен и плазмен способ,фиторемедиация и нано способ и през зимните месеци.
Тежките метали намиращи се в почвата се стабилизират до неутрални съединения не влизащи вьв взаимодействие с компонентите на околната среда Процеса е завършен само за 24-48 часа. Използват се технологии за извличане от почвата чрез електрокинетичен метод или чрез фиторемедиация,..
МАМЕЛ разгражда успешно полициклични ароматни въглеводороди с норми над 100 пъти до пдк за 30 дни и полихлорирани бифенили.Използват се биотехнологии или студено плазмено разграждане на замърсителите.
За всяка конкретна ситуация се предлага конкретно решение.
 Мамел ООД Тел. +359888950555 info@mamel.org
Всички права са запазени 2007 Мамел ООД