English  Deutsch  La France  Русский  Български 
Инновации
Екология
Индустриално почистване
Антикорозии
Хидроизолации
Индустриално строителство
Софтуеър
Производство

Политика на фирмата
ПРИЛОЖЕНИЯ НА СТУДЕНАТА ПЛАЗМА
СЕРТИФИЦИРАНЕ

Иновативен ефективен метод за обработка на меса,яйца, плодове и зеленчуци
Озонирани растителни масла
 

Skype Mamel
Въздух

Gallery

Съвременното законодателство изисква сериозно отношение към изхвърляните в атмосферата газове.На тази база са приети закони ,които изискват много добри технологии и пречистващи съоръжения за изхвърляните вещества и газове в атмосферата.
МАМЕЛ ООД съобразявайки се с тези изисквания в сътрудничеств с водещи компании насочи дейността си в предлагането на пазара на въздухоочистителните инсталации на базата на плазмена и плазмокаталитична технология/плазмохимическа и каталитична/ .
Този вид инсталации работят на принципа на разграждане на сложните вредни съединения,съдържащи се в изхвърляните газове на елементарни-вода и СО2. Приложението на този вид инсталации е изключително широко:селско стопанство-птице,свине,говедо ферми/;хранително-вкусова индустрия-предприятия за преработка на месо,птици,кафе,маслобойни и др.;фармацевтична и козметична промишленост,производство на бои и химикали;петролната индустрия;химическата индустрия,печатници и др.
Този вид инсталации не изискват допълнителни добавъчни материали,те работят с електроенергия и са значително по-евтини и не изискващи допълнителни системи за обслужване.
При проявен интерес наши специалисти ще Ви посетят за да се запознаят с проблемите,които имате за решаване ,за да Ви предложим подходяща инсталация.

Представяне
Органичните съединения реагират със свободните радикали в процес подобен на горенето.Крайните продукти при тази реакция ,както при горенето са СО2 и вода.Плазмените компоненти се комбинират с повечето Hetro-елементи,които се намират в състава на органиката,като в резултата се получава елементарен окис с много висока степен на окисление.
I. ACIDS, ALCOHOLS, ALDEHYDES AND KETONES.

II. AROMATIC COMPOUNDS

III. ALIPHATIC COMPOUNDS

IV. CHLORIDES

V. NITROGEN CONTAINING COMPOUNDS

VI. SULFUR CONTAINING COMPOUNDS

VII. OTHER

VIII. NON-REACTIVE COMPOUNDS
SUMMARY
I. ACIDS, ALCOHOLS, ALDEHYDES AND KETONES.
This group breaks down into carbon dioxide, water and oxygen This group includes: Acetic Acid, Acetone, Formaldehyde, Isopropyl Alcohol. M.E.K [methyl ethyl keytone], Propylene Glycol. The sources of these chemicals in our homes include: Tobacco smoke, plywood, cabinets, furniture, particle board, office dividers, new carpets, new drapes, wallpaper, and paneling. Also in cosmetics, shampoo and in packaged, bottled. and canned supermarket foods. 1. Acetic Acid, 2. Acetone, 3. n-Butyle Acetate, 4. Butoxyethanol, 5. Cetyl Alcohol, 6. Formaldehyde, 7. Isopropyl Alcohol, 8.Gylcerol, 9. Methacrylic Acid, 10. Methyl-ethyl Keytone (MEK), 11.Propylene Gylcol,
II. AROMATIC COMPOUNDS
This group breaks down into carbon dioxide, water and oxygen This group includes: Benzene. Camphor, and Toulene. These chemicals are associated with paint, new carpets, new drapes and upholstery. 12 Benzene, 13. Benzyl Alcohol, 14. n.Butyl Phthalate, 15. Camphor, 16. Para-Phenylenediamine, 17. Resorcinol, 18. Styrene, 19. Tricresyl, 20. Toulene, 21. Xylene
III. ALIPHATIC COMPOUNDS
This group breaks down into carbon dioxide, water and oxygen This group contains Butane, L.P.G. {Liquid Propane Gas]. Propane, Mineral Spirits. These are associated with hydrocarbons, tobacco smoke, gas burners, and furnances. 22 Butane, 23. Isobutane, 24. Liquified Petroleum Gas (LPG), 25.Mineal Spirits, 26. Propane, I
V. CHLORIDES
This group breaks down into carbon dioxide, water, CL20 and oxygen. This group includes: Methyl Chloroform, 27. Methylene Chloride, 28. Chloroform, 29. Methyl Chloroform, 30. Perchloroethylene, 31.Trichloroethylene, 39. Phenacetin, ..
V. NITROGEN CONTAINING COMPOUNDS
This group breaks down into water, nitrogen and oxygen. Ammonia, and Hydrogen Cyanide are members of this family. 32. Hydrogen Cyanide, 33 Amino Phenol, 34 Ammonia, 35 Ammonium Hydroxide, 36. Benzopyrene, 37. EDTA (Ethylene Diamine Tetracetic Acid), 38. Ethanolamine,
VI. SULFUR CONTAINING COMPOUNDS
This group breaks down into carbon dioxide, water, sulfuric acid and oxygen. Members of this group include: Ammonium Persulfate and Sodium Bisulfite 40. Ammonium Persulfate, 41. Ammonium Thioglycolate, 42. Sodium Bisulfite, 43. Thioglycolic Acid,
VII. OTHER
Of particular note: Alkylated Silicates form Carbon Dioxide, water, Silicon Dioxide and Oxygen. Silicon Dioxide is considred a respiratory hazard. Members of this group include: Non-ionic Detergents 44. Alkylated Silicates, 45. Non-Ionic Detergents,
VIII. NON-REACTIVE COMPOUNDS
Members of this group include: Hydrogen Peroxide, Potassium Persulfate Sodium Bromate. 46. Calcium Oxide, 47. Hydrogen Peroxide, 48. Phosphoric Acid, 49. Potassium Persulfate, 50. Silicas, 51. Sodium Bromate, 52. Sodium Persulfate, 53. Strontium Peroxide, 54. Tetrasodium Pyrophosphate, 55. Titanium Dioxide, 56. Carbon Tetrachloride (low temperature) Links to youtube: http://www.youtube.com/watch?v=faSc91600yA http://www.youtube.com/watch?v=MPaYW1y-78U http://www.youtube.com/watch?v=02Ta7f7ecAU http://www.youtube.com/watch?v=gjxZZKE2qWs http://www.youtube.com/watch?v=jcdam0dP9jc http://www.youtube.com/watch?v=NWKnMGJtEDo http://www.youtube.com/watch?v=MPaYW1y-78U http://www.youtube.com/watch?v=MB3xqVErCzY – производство на абразив http://www.youtube.com/watch?v=peAv6oSZdHM – Cold palsma equipment in rendereing plant for treatment bad odors http://www.youtube.com/watch?v=peAv6oSZdHM – Cold palsma equipment in rendereing plant for treatment bad odors http://www.youtube.com/watch?v=qoLnUQfrCHg - start cold plasma equipment for treatment durty air from technology http://www.youtube.com/watch?v=JjjPpqpMSwg - work procedure instalation http://www.youtube.com/watch?v=-iGXWiiXavA - treatment gases with cold plasma method http://www.youtube.com/watch?v=1aNLMAyN-tw - Cold plasma equipment http://www.youtube.com/watch?v=cH1HKfA5T78 - Cold plasma equipment with catalisator http://www.youtube.com/watch?v=u1xXHP_mQE0 Innovation Mamel ecology http://www.youtube.com/watch?v=sePVvtCW6zo Innovations ecology http://www.youtube.com/watch?v=imvFgh169rM Innovation http://www.youtube.com/watch?v=MJe7y76Vn14 Special methods in soil treatment cleaning and preparation http://www.youtube.com/watch?v=V-hYguBbso8 Soil treatment http://www.youtube.com/watch?v=HGvtvsqkVfE Soil treatment and preparation from Mamel http://www.youtube.com/watch?v=hmwB_d6gylc River and sea coast soil treatment http://www.youtube.com/watch?v=-FnTPewhpYI Sea coast cleanup procedure http://www.youtube.com/watch?v=AdJzXYFBdBc Ecology soil treatment from Mamel http://www.youtube.com/watch?v=sJ5jUz8_nOE Ecology soil treatment http://www.youtube.com/watch?v=zWTZGHgfkzM ecology sea coast care http://www.youtube.com/watch?v=T0Qqj8YYrK0 Hydroisolation


много добри технологии и пречистващи съоръжения за изхвърляните вещества и газове в атмосферата


МАМЕЛ ООД съобразявайки се с тези изисквания в сътрудничеств с водещи компании насочи дейността си в предлагането на пазара на въздухоочистителните инсталации на базата на плазмокаталитична технология/плазмохимическа и каталитична


Инсталация за пречистване на газови емисии от технологичен процес


Инсталация в процес на работа


Старт на плазмена инсталация за пречистване на газове от технологичен процес
 Мамел ООД Тел. +359888950555 info@mamel.org
Всички права са запазени 2007 Мамел ООД