English  Deutsch  La France  Русский  Български 
Инновации
Екология
Индустриално почистване
Антикорозии
Хидроизолации
Индустриално строителство
Софтуеър
Производство

Политика на фирмата
ПРИЛОЖЕНИЯ НА СТУДЕНАТА ПЛАЗМА
СЕРТИФИЦИРАНЕ

Иновативен ефективен метод за обработка на меса,яйца, плодове и зеленчуци
Озонирани растителни масла
 

Skype Mamel
Инновации

Gallery

Студена плазма
ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ


Разработване и внедряване на системи за оповестяване и ранно прогнозиране на разпространението на ПОВ/промишлени отровни вещества / с предложения за вземане на решения-НОУ-ХАУ на компанията Проучване и внедряване на нови технологии в областта на оползотворяване на отпадьците , отпадни води и индустриални дейности разработване и създаване на нов вид полимерни строителни елементи проучване и внедряване на нови технологии при третиране на питейни води внедряване на патент за редуциране разхода на електроенергия от 1 до 10 пъти в хладилни и климатични инсталации работещи с фреон
•Създаване на матрица за разработване на система за ранно прогнозиране разпространението на ПОВ.
•създаване на технология за нови полимерни строителни елементи с използване на крайни продукти от производства
•изследване ефекта от прилагане на нова технология за пречистване на питейна вода чрез използване на инхибитори на бактерии
•внедряване на патент за силно редуциране на разхода на електроенергия във фреонови хладилни и климатични инсталации * създаване на иновативни продукти за борба с бактериите БЕЗ използване на антибиотик
 Мамел ООД Тел. +359888950555 info@mamel.org
Всички права са запазени 2007 Мамел ООД